Vitrektomija

Vitrektomija predstavlja jednu od najsloženijih operacija u oftalmologiji. Cilj ove operacije je rekonstrukcija zadnjeg segmenta oka, često u kombinaciji sa operacijom katarakte.

Indikacije za vitrektomiju:

Komplikovane ablacije retine

Klasična operacija ablacije retine “scleral buckling” je indikovana u većini slučajeva ablacija retine. Međutim, postoje slučajevi kada je indikovana primarna vitrektomija: multiple rupture u više od dva kvadranta, posteriorne rupture retine, ablacije retine sa proliferativnom vitreoretinopatijom (PVR) i nemogućnost sagledavanja kompletne periferije mrežnjače (katarakta, pseudofakija, sekundarna katarakta, itd).

U ovim slučajevima je važno da se detaljno očisti staklasto telo, u najvećoj mogućoj meri, jer je ono odgovorno za nastanak ablacije retine. Neophodno je da se retina oslobodi svih trakcija, da bude mobilna, a baza staklastog tela detaljno očišćena. Ukoliko posle detaljnog skidanja, pilinga epiretinalnih membrana retina nije mobilna, može se pristupiti sečenju retine, retinektomiji i ekstrakciji eventualnih subretinalnih membrana. Zatim se drenira subretinalna tečnost oko ruptura i celom cirkumferencijom radi se laserfotokoagulacija (LFK) retine, a operacija se završava unutrašnjom tamponadom gasom ili silikonskim uljem.

Poseban problem predstavlja reproliferacija, koja i pored savršeno očišćene retine od epiretinalnih membrana, kod PVR slučajeva, zahteva dalje operacije. Stoga je uspešnost vitrektomije mnogo veća ukoliko je ablacija retine sveža.

Dijabetička retinopatija

Ova indikacija je jedna od najčešćih u našoj zemlji, jer se osnovna bolest u većini slučajeva loše leči i ne radi se na vreme preventivna LFK retine. Od velikog značaja je shvatiti važnost dobro urađene panretinalne LFK, jer i sama vitrektomija kasnije ima neuporedivo veće šanse za uspeh, a i dalja proliferacija se na ovaj način može zaustaviti.

Najčešća indikacija za vitrektomiju kod dijabetičara je hemoftalmus. Ukoliko imamo podatak da je urađena opsežna LFK i ukoliko ehografski retina leži bez izražene trakcije, moguće je prolongirati operaciju. Operacija skoro uvek počinje fako operacijom sa obaveznom ugradnjom sočiva.

Ukoliko nije prethodno rađena LFK, onda treba vitrektomiju uraditi što pre, a tokom operacije uraditi LFK. Takođe, ako postoji i trakciona ablacija retine, i pored toga što je mala šansa za značajniji funkcionalni oporavak, treba raditi vitrektomiju. Za razliku od PVR-a ovde se ne sme vući membrana jer će doći do jatrogenih, posteriornih ruptura retine, već se one moraju preseći. Nakon kompletnog prekida svih trakcija i čišcenja, membrana se kompletira panretinalnom LFK.

Trauma zadnjeg segmenta oka

Najčešći mehanizam traume zadnjeg segementa oka je penetrantna povreda sa prisustvom intrabulbarnog stranog tela. Sama vitrektomija je teška jer je obično praćena prvo rekonstrukcijom prednjeg segmenta, a vađenje samog stranog tela i obrada mesta gde je ono udarilo zahtevaju iskustvo hirurga. Rezultati i vidna funkcija nakon pravilno urađenih operacija mogu biti iznenađujuće dobri.

Džinovske rupture retine

Ova stanja najčešce deluju katastrofalno za opšteg oftalmologa, jer je obično retina presavijena ili zgužvana. Ipak, ukoliko je proces svež, rezultati vitrektomije, praćene obaveznom fako hirurgijom sa ugradnjom sočiva i na kraju tamponadom silikonskim uljem, su odlični.

Nakon komplikacija Fako hirurgije

Najvažnija je prednja vitrektomija tokom same fako operacije kod koje je došlo do pucanja zadnje kapsule. Ukoliko je dobro rešen prednji segment, moguće je ugraditi trokomponentno ili tvrdo sočivo na prednju kapsulu i poslati pacijenta vitreoretinalnom hirurgu. Ako je intraokularni pritisak kompenzovan nema razloga za žurbu.

Ruptura makule

Poslednjih godina predstavlja hit u vitreoretinalnoj hirurgiji jer se pokazalo da, ako je ruptura žute mrlje sveža, faze 2-4, vitrektomija dovodi do zatvaranja rupture i poboljšanja vida. Najbolje je operisati što pre! Operacija se najčešće završava tamponadom gasom, pozicioniranjem pacijenta, a retko tamponadom silikonskim uljem.

Treba naglasiti da su danas, sa napretkom vitreoretinalne hirurgije, veoma retki negativni ishodi, i da svako oko koje ima očuvanu projekciju svetlosti ima šansu. Dakle, kada kod opšteg oftalmologa dođe pacijent sa naglim padom vida, nekada i samo gubitkom vidnog polja, potrebno ga je što pre poslati vitreoretinalnom hirurgu. Veoma je važno objasniti pacijentima da treba probati sa operacijom, jer su bez nje osuđeni na slepilo.