Topografija

Topografija je mapa prednje površine rožnjače. Ovo je jednostavna dijagnostička metoda koja se bazira na činjenici da se suzni film na površini rožnjače ponaša kao ogledalo. U osnovi ove metode je Placido disc tehnologija. I krajem 1800.te god lekari su koristili reflektovanu sliku na rožnjači, metu sa prstenovima, kao pomoć u dijagnozi iregularnosti rožnjače. Današnji aparati vrlo precizno mere oblik rožnjače.

Svaka snimljena slika rožnjače se detaljno analizira, a podaci su predstavljeni mapama. Kombinovane mape daju detaljnu sliku zakrivljenosti rožnjače, refraktivni potencijal, oblik i optički kvalitet površine oka. Podaci su predstavljeni različitim bojama. Tople boje predstavljaju strmije zone, a hladne zone zaravnjenja.

Rožnjača je od velikog značaja za vid. Ona štiti oko od spoljašnjih uticaja, ali mora biti transparentna da bi svetlo neometano prolazilo i ulazilo u oko. Sva ispupčenja na rožnjači dovode do nejednakog prelamanja svetla. Na osnovu topografije postavlja se dijagnoza brojnih stanja i oboljenja, između ostalih i astigmatizma i keratokonusa. Ovaj nalaz je od velikog značaja i za konsultaciju u vezi načina korekcije refraktivne mane.

Pregled se obavlja bez direktnog kontakta. Nakon postavljanja brade i čela na graničnik na aparatu, pacijent treba da fiksira svetlosnu tačku u trajanju od par sekundi.