Naš tim

Dr Borka Miljković
dr sci, klinički direktor

Dr Borka Miljković, dr sci, klinički direktor, završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. godine. Kao najbolji student IV godine studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu dobila je nagradu “Fonda akad. prof. dr Aleksandra Radosavljevića”. Specijalizaciju iz oftalmologije završila je u Beogradu 1995. godine. Magistrirala je oftalmologiju iz oblasti glaukoma na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine.

Oftalmologija je oblast koju godinama proučava, i novosti iz ove oblasti redovno prati. Smisao njenog rada jeste da pomogne pacijentima u očuvanju svog vida, a to radi sa dužnom posvećenošću.

Od 1999. godine obavlja privatnu praksu u Očnoj ordinaciji “Miljković” – Budva. Redovno učestvuje na regionalnim kongresima i seminarima i prati savremena dostignuća iz oftalmologije, naročito iz oblasti refraktivne hirurgije.

U 2008. godini dobila je nagradu LaserFocus-a za doprinos razvoju refraktivne hirurgije. Direktor je i jedan od osnivača novoformiranog “Centra za očne bolesti MILJKOVIĆ & JANKOV”, u Budvi.

Prof. dr Mirko Jankov
dr sci

Prof. dr Mirko Jankov, dr sci, završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija), specijalizaciju iz oftalmologije u Sao Paulu (Brazil), subspecijalizaciju iz oblasti refraktivne hirurgije u Cirihu (Švajcarska), a subspecijalizaciju iz oblasti katarakte i prednjeg segmenta u Sao Paulu (Brazil). Radio je kao istraživački i klinički “fellow” kod prof. dr Tea Zajlera u Cirihu (Švajcarska) i Ioanisa Palikarisa u Heraklionu (Grčka), i od tada je deo istraživačkog tima za klinička istraživanja Instituta za refraktivnu i okulplastičnu hirurgiju IROC iz Ciriha (Švajcarska). Osim toga organizator je i predavač na subspecijalističkom kursu iz refraktivne hirurgije u Cirihu (Švajcarska) i ovlašćeni svetski instruktor za Alcon / WaveLight.

Odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti bioinženjeringa na Federalnom Univerzitetu u Sao Paulu (Brazil). Godinama je bio na čelu refraktivnog tima u Oftalmološkom Institutu iz Kurićibe IOC u Kurićibi (Brazil) i Miloš Klinici u Beogradu (Srbija). Autor je više od stotinu radova u naučnim časopisima, knjigama i stručnim skupovima, a recenzent više stručnih časopisa, uključivši Archives of Ophthalmology, Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, British Journal of Ophthalmology, Current Eye Research, Journal of Cataract and Refractive Surgery, Journal of Refractive Surgery, Middle East and African Journal of Ophthalmology i Ophthalmology. Član je prestižnih američkih, evropskih, brazilskih i domaćih opštih oftalmoloških i subspecijalističkih udruženja, redovno je pozivani predavač na svim važnim svetskim oftalmološkim skupovima i dobitnik je više nagrada, uključujući i Globalni Ambasador Oftalmologije 2007.

Ana Marsenić
Medicinska Sestra
Svetlana Milatović
Medicinska sestra