Autorefraktometrija

Autorefraktometrija je metoda koja omogućava automatsko utvrdjivanje objektivne refrakcije.

Ovo je obično prvi dijagnostički pregled, početna metoda prilikom utvrdjivanja refrakcije (dioptrije). Princip je opažanje slike koja se projektuje na mrežnjaču. Utvrdjuje se zatim koja je dioptrija potrebna da bi se postigla najjasnija slika na mrežnjači. Aparat automatski meri dioptriju, a samo merenje traje nekoliko sekundi. Nakon toga se odredjuje vidna oštrina i obavlja konsultacija u vezi načina korekcije refraktivne mane. Za ovaj pregled nije neophodno ukapavanje kapi, ni širenje zenica. Ipak, obično se ponavlja i posle širenja zenica, zbog mogućeg spazma akomodacije, naročito kod pacijenata sa dalekovidošću. Osoba koja se pregleda treba samo da prisloni bradu i čelo uz držač specijalnog aparata – autorefraktometra. Pregled je bezbolan i vrši se bez dodirivanja.