Masterclass

Geslo Masterclass već stolećima nosi poznatu odliku elitizma pažljivo biranih i najzaslužnijih muzičara, slikara ili glumaca kojima se pruža privilegija usavršavanja kod eksperta (maestra ili majstora) za određenu oblast. U ovom slučaju reč je o istoimenom skupu koji oftalmološka klinika LaserFocus, u istom duhu etimološkog superlativa, održava okupljajući najeminentnije oftalmologe ovom izuzetnom prilikom. U tom cilju Masterclass okuplja domaće i svetski renomirane stručnjake kako bi se u krugu ove naučne niše širila iskustva, razmenjivala mišljenja i efikasnije razvijala buduća praksa.

Tokom ovog jednodnevnog seminara, oftalmolozi imaju jedinstvenu priliku da čuju niz vrhunskih izlaganja i prezentacija od strane domaćina i svetski poznatog stručnjaka prof. dr Mirka R. Jankova, kao i od strane domaćih i stranih eksperata iz sveta oftalmologije. Izuzetno i sveopšte zadovoljstvo i čast domaćina je što su u proteklim godinama gosti i predavači na ovoj manifestaciji bili stručnjaci poput prof. dr Thea Zailera (Švajcarska), dr Paula Schora (Brazil), dr Jonathana Lakea (Brazil) i dr Efekana Coskunsevena (Turska), i mnogih drugih koji su svojim nesebičnim doprinosom oplemenili ovo dešavanje.

prof. dr Mirko R. Jankov

Predavači svojim izlaganjima poniru u razne grane oftalmologije, ne samo u vidu procesa i upotrebe najnovijih tehnika u nauci i visokoj tehnologiji, već i u vidu pravog rešenja u uspostavljanju individualnog odnosa prema pacijentu tokom celog procesa pripreme, intervencije i perioda oporavka.

Svrha ovog međunarodnog seminara je, između ostalog, i kreiranje oftalmološke platforme i utemeljenje srpske tradicije održavanja kongresnih događaja velikih razmera na domaćem naučnom terenu, na kome će najveća svetska imena iz sveta oftalmologije svake godine zajedno raditi i deliti iskustva najnovijih trendova sa kolegama iz Srbije i regiona.

Ovaj skup, koji se već tradicionalno održava u Beogradu, izdanak je prethodnih 10 okupljanja koja su do sada već utemeljila ekskluzivnu praksu razmene iskustava, mišljenja i rešenja za najminimalnije detalje u vidu nus problemskih pojava koje mogu proizići iz hirurških zahvata. Na taj način LaserFocus i Masterclass neizostavno zauzimaju svoje mesto među liderima u promovisanju ove medicinske oblasti i njenih razvoja u praksi.

Budući da se Masterclass ranije bavio uglavnom temama iz oblasti refraktivne hirurgije, hirurgije katarakte i keratokonusa, može se pouzdano reći da se vremenom dijapazon prakse ovog naučnog skupa proširio i na druge grane oftalmologije. U prilog tome, jedna od ustaljenih rubrika na Masterclass-u je i rubrika „Open case“, u kojoj se predstavljaju nesvakidašnji slučajevi, prilike pod kojima oni mogu nastati (ili tačnije njihovi uzroci), kao i načini na koje su rešivi. Lekari u svakom segmentu predavanja i izlaganja podvlače korake koje je neophodno načiniti u odnosu sa pacijentima. U tom cilju, ovaj odnos, na koji i sam dr Jankov stavlja oštri akcenat, je odnos koji mora biti osnovan pre svega bezuslovnim poverenjem, profesionalnošću i pažnjom a onda i sistematskim konsultovanjem i sprovođenjem pacijenta kroz sve faze intervencije, kao i u postoperativnom toku, koji mora biti ispoštovan u cilju što efikasnijeg uspeha ovih tretmana.

Interaktivni pristup na kursu i stalno komentarisanje video zapisa operacija od strane predavača, kao i od strane učesnika, praćeno pitanjima i diskusijama, rezultirali su pozitivnim reakcijama doktora-učesnika, koji su ovaj vid razmene znanja i iskustva ocenili pre svega izuzetno korisnim. Zbog ukazane želje i potrebe oftalmologa iz Srbije i regiona da svoja znanja i veštine konstantno usavršavaju i na ovaj način, Masterclass je kao kongresni događaj akreditovan od strane Ministarstva zdravlja.

Sa željom da i u budućnosti nastavimo negovanje tradicije održavanja ovakvih skupova, drago nam je da imamo mogućnost da učestvujemo u osavremenjivanju oftalmoloških tehnika, upotrebi tehnoloških sredstava i nesebičnom podučavanju kolega, koji se, zahvaljujući otkrivanju „tajni zanata“ vrhunskih majstora, pripremaju za novije i manje poznate izazove koje nosi ova grana medicine.