Dalekovidost

Dalekovidost

dalekovidost

Dalekovidost ili hipermetropijа je refraktivna anomalija oka pri kojem je vid na daljinu uglavnom jasan dok predmeti koji se gledaju na blizinu su mutni i nejasni.

Osnovni uzroci nastanka dalekovidosti su da je očnа jаbučicа kraća od normalne dužine ili je rožnjača suviše zaravnjena, tako da svetlosni zraci koji ulаze u oko se neprаvilno prelamaju i ukrštaju se iza mesta najasnijeg vida, odnosno iza žute mrlje umesto tačno na njoj.

Kada se javlja?

Dalekovidost se može javiti u bilo kom životnom dobu, prisutna je na rođenju i naslednog je karatera. Od stepena dalekovidosti zavisi prisustvo simptoma i mogućnosti fokusiranja slike. Mlade osobe koje imaju srednju dalekovidost mogu uz pomoć akomodacije da fokusiraju i predmete na blizinu i da im ne trebaju za to ni sočiva ni naočare.

Velike dalekovidosti ne mogu da fokusiraju predmete na blizinu već im je neophodna korekcija u vidu naočara ili kontaktnih sočiva kako bi funkcionisali u svakodnevnom životu.

Koji su simptomi?

Znaci i simptomi hipermetropije su:

  • Mutan vid na blizu
  • Dvostruke slike predmeta u blizini
  • Oči su skrenute ka unutra usled jake akomodacije i konvergencije
  • Bol oko oka
  • Zamor oka
  • Glаvobolje i opšta slabost posle dugotrajnog rada na blizinu, kao što su čitanje, pisanje, crtanje ili rad na kompjuteru