Pahimetrija

Pahimetrija je dijagnostička procedura za merenje debljine rožnjače oka. Izuzetno je važna kada postoji sumnja na bolesti kao što su glaukom ili keratokonus. Od vrednosti debljine rožnjače zavisi i merenje drugih paramatara na oku, kao što je očni pritisak. Precizno izmerena debljina rožnjače deo je pripreme za različite operativne zahvate.

Rožnjača oka ima izmedju ostalog zadatak da svojom zakrivljenošću omogući prelamanje svetlosnih zraka. Ukoliko se debljina rožnjače ili zakrivljenost promeni, ove promene mogu imati velikog uticaja na oštrinu vida. Pahimetrija omogućava precizno merenje debljine rožnjače i na taj način pomaže u dijagnostici raznih bolesti. Blagovremenim merenjem mogu se mnoge bolesti zaustaviti na vreme, npr. keratokonus.

Očni pritisak daje oku odredjenu formu, što je važno da bi oko normalno funkcionisalo. Poremećaj očnog pritiska može biti simptom glaukoma i ukoliko se ne leči na vreme može dovesti i do slepila. Debljina rožnjače ima uticaja na rezultat merenja očnog pritiska. Prosečna debljina rožnjače u centru je izmedju 490 i 560 mikrometara. Kod povećane debljine rožnjače mogu se dobiti lažno povišene vrednosti, a kod smanjene lažno niske vrednosti. Iz ovog razloga, vrednost debljine rožnjače neophodna je da bi se utvrdile realne vrednosti očnog pritiska.

Budući da se različiti poremećaji refrakcije mogu korigovati laserskom procedurom, upravo od debljine rožnjače zavisi da li je laserska intervencija preporučljiva i koji tip intervencije dolazi u obzir. Kod intervencije Crosslinking je takodje neophodno merenje debljine rožnjače. U slučaju izraženijeg istanjenja preporučljiva je jedna vrsta transplantacije rožnjače (DALK).

Pahimetrija je bezbolna. Debljina rožnjače se može izmeriti utrazvukom ili optičkom pahimetrijom – kompjuterizovanom tomografijom rožnjače (Schleimpfug) ili OCT-om. Merenje ultrazvukom predstavlja kontaktnu metodu, prilikom koje se oko prethodno anestezira kapima da bi se smanjio nadražaj, pa se na rožnjaču prisloni mala ultrazvučna sonda. S druge strane, tomografija i OCT ne zahtevaju anesteziju jer nema kontakta s okom pri merenju.

Najčešće je dovoljno da se merenje obavi jednom, ali se u nekim slučajevima može ponavljati kada je potrebno praćenje odredjenih stanja (otok rožnjače) ili ako se sumnja na pojavu bolesti.