Sočivo

Sočivo

Sočivo se nalazi između irisa (dužice) i staklastog tela. Ima oblik lupe i ispupčeno je sa obe strane. Čine ga više slojeva: spoljna opna (capsula), kora (cortex) i jezgro (nucleus).

Funkcija sočiva

  • Refrakcija – Proces prelamanja svetla u sočivu. Sočivo ima prelomnu moć od oko 22 dioptrije, pa zajedno sa rožnjačom, čija je prelomna moć oko +43 dioptrije, čini ukupnu moć prelamanja svetla oka od oko 65 dioptrija.
  • Akomodacija – Sočivo prilikom procesa akomodacije ili prilagođavanja kontrakcijama mišića menja zakrivljenost prednjeg i zadnjeg segmenta, te postaje jače za više od 10 dioptrija. Akomodacija se gubi godinama, tako da oko 45. godine života ona se smanji na ispod 3 dioptrije, pa je tada za čitanje potrebno nošenje naočara za rad.
  • Apsorpcija – Sočivo upija UV zrake i time ih spečava da prodru dalje i oštete mrežnjaču (retinu), naročito njen najosteljiviji deo – žutu mrlju (makulu).