XXVIII Kongres Evropskog društva hirurga

Pariz, 4. – 8. Septembar 2010.god.

Na ovom kongresu, jednom od najvećih oftamoloških događaja, koji se ovoga puta održavao uporedo sa EURETINA kongresom, učestvovalo je desetak hiljada stručnjaka iz gradova širom sveta. Značaj, raznolikost i brojnost aktuelnih tema i sekcija iz godine u godinu privlači sve veći broj stručnjaka.

Dr Mirko Jankov i dr Vesna Jovanović su ove godine učestvovali na Kongresu kao autor ili koautor sa 6 radova, odnosno izlaganja, u okviru simpozijuma i instrukcionih kurseva, govorivši o keratokonusu, ablaciji u nepravilnom astigmatizmu, kratkovidosti, te upotrebi lasera najnovijih generacija u refraktivnoj i hirurgiji katarakte.

Instrukcioni kursevi organizovani u okviru Kongresa bude interesovanje mnogih učesnika; kursevi su interaktivni a atmosfera bliska zbog male grupe učesnika koji su slobodni da predavača prekinu pitanjima.