Oslobođena sam sočiva i odlično vidim na daljinu

Ne postoje riječi kojima mogu izrazim zahvalnost doktoru Mirku i njegovim saradnicima. Od 2007 god. oslobođena sam sočiva i odlično vidim na daljinu. Želim da pozdravim ceo kolektiv, da im se još jednom zaahvalim na besprekornom radu i odnosu prema pacijentima i za sve što su učinili za mene i moje oči. Veliki pozdrav za ceo LaserFOcus..

Živka Novaković, LASIK Budva