Moje oči i ja smo dobili na kvalitetu života

Još ne mogu da verujem da nisam zavisna od raznih pomagala (sočiva, naočara za daljinu, naočara za blizinu), da su moje oči, zahvaljujući Vama, osobođene stega, a ja obaveza. Moje oči i ja smo dobili na kvalitetu života, a to dugujemo Vama. Celoj ekipi puno uspeha u daljem radu i da vam svi pacijenti budu zahvalni kao ja!

Slavica Janković, LASIK, Beograd