Zahvalan timu

Zahvalan timu koji je svojom stručnošću laserom fokusirao naše živote na jedan viši nivo.

Dalibor Veljović – Darko, LASIK Beograd