Susret više od 23 hiljade oftalmologa u Čikagu

Čikago, SAD 16 – 19. oktobra 2010. Američka oftalmološka akademija (AAO-American Academy of Ophthalmology, www.aao.org) prvi put je ovaj susret organizovala zajedno sa organizacijom MEACO (Middle East Africa Council of Ophthalmology). Bilo je više od 23 hiljade učesnika, održano je više od 500 instrukcionih kurseva, 90 kurseva transfera veština (skills transfer course), 165 okruglih stolova eksperata i preko dve hiljade naučnih prezentacija. U okviru susreta prvi put je organizovan i Dan posvećen facijalnoj hirurgiji i hirurgiji oka, kao podspecijalnostima plastične hirurgije, sa više od osam hiljada učesnika.