Još jedno priznanje „Laserfocusu“

Dr Jankov – predsednik Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije

Ovo veliko priznanje dr Jankov je dobio na septembarskom kongesu u Novom Sadu, kada su su se, po zavšetku ovog skupa, okupili lekari članovi udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije. Poređenja radi, od ukupno 800 registrovanih srpskih oftalmologa, na skupu je prisustvovalo njih oko 500, a tu se nalazi oko 250 refraktivnih hirurga i hirurga za kataraktu. Glasanje je bilo online, putem interneta, a rezultat je obelodanjen na skupu.

Dr Jankov - predsednik Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije

Glavni ciljevi biće mi osveženje članstva i pravljenje novih sadržaja naših aktivnosti, poput Inovativnih tehnologija, edukacije i pisanje radova koji se moraju negovati zbog učenja metodoloških veštine: analize, klasifikacije, upoređivanja… Veza između kliničke prakse i nauke, je veoma značajna zato što se onda postaje bolji i u svakodnevnom radu i u nauci. Kao deo novih tehnologija sada postoji i simulator i to je nešto na čemu ću takođe da insistiram. Ove uređaje proizvode velike kompanije koje izrađuju intraokularna sočiva za ugradnju pri operacije katarakte. Sve to postoji kao kompjuterska simulacija u kojoj se ovakvi operetivni zahvati mogu veoma plastično osetiti i prilikom rada se javlja otpor kao na pravom tkivu, što je sasvim dovoljno za neki dril, vežbu, dok se ne nauči rad bez greške, pa se posle prelazi u operacionu salu. Sa ovakvom praksom se počelo pre nekoliko godina a sada je to pristupačno za širu upotrebu, naročito za studente specijalizante koji se obučavaju u firmama, uz superviziju njihovih docenata– istakao je dr Jankov, novi predsednik Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije.