Koji su faktori koji određuju tačnost tretmana?

Postoje 3 važna faktora koja mogu da utiču na preciznost pregleda: debljina rožnjače, veličina pacijentove zenice u mraku i određivanje stepena refraktivne greške koja treba da se koriguje.