Ko je pravi kandidat za refraktivnu hirurgiju?

Pacijent mora da ima stabilnu refrakciju najmanje godinu dana. Za većinu pacijenata, ona se desi između 18. i 21. godine života. Nad decom ne mogu da se rade procedure LASIK i PRK, zato što se oni još uvek razvijaju fizički, što znači da kod slučaja astigmatizma i kratkovidosti (miopije) još uvek raste dioptrija. Takođe, proces lečenja može da rezultira u mnogo agresivnijem obliku nego kod odraslih, i to može da dovede do pojave ožiljaka ili regresije, pogotovo u slučaju PRK, LASEK-a, ili epi-LASIK-a kod dece.