Kada se nakon intervencije zaustavljanja keratokonusa mogu staviti sočiva?

Najmanje mesec dana treba ostaviti rožnjači da se oporavi, od kada može da se ponovo otpočne nošenje prethodnih kontaktnih sočiva skraćenim režimom. S obzirom da se potpuni oporavak dešava 3-6 meseci posle intervencije i da se pri tome rožnjača često delimično izravna, može se desiti da tada budu potrebna nova, slabija kontakna sočiva.