Da li mi je potrebna pratnja nakon intervencije?

Preporučujemo sa neko dođe sa Vama, jer će vam vid biti ograničen nakon intervencije i upotreba javnog prevoza može biti rizik. Takodje, ne biste smeli da vozite automobil.