Da li je glaukom nasledan?

Glaukom može biti nasledan, pa se pacijentu koji ima pozitivnu porodičnu anamnezu na glaukom preporučuje redovna kontrola.