Ako se operacijom katarakte koriguje i dioptrija, šta činiti sa drugim okom koje nema kataraktu a ima dioptriju?

Katarakta najčšće zahvata oba oka, samo što je jedno oko uvek pre zahvaćeno od drugog. Ukoliko postoji velika razlika u dioptriji, treba operisati i drugo sočivo kako bi vid bio dobar, a dioptrija ujednačena.