15. Kongres oftalmologa Srbije

15. Kongres oftalmologa Srbije

Pored usmenih i poster prezentacija i predavanja gostiju iz inostranstva, organizovani su domaći i međunarodni simpozijumi i stručni kursevi. Bila je to prilika da se lekari upoznaju sa najnovijim stanovištima i dostignućima u svetskoj oftalmologiji. Dr Jankov je govorio o kombinovanim metodama za lečenje keratokonusa u vidu Ultra B2 (cross-linking), lasera, intrakorenalnih prstenova i faknih intraokularnih sočiva.